Proč dát přednost maďarskému koření, ovoci a zelenině

17 července, 2021

Znáte dobře Maďarsko? Pokud ano, pak vám jistě neuniklo, že se tu daří mnoha druhům ovoce, zeleniny, obilovinám a dalším plodinám.

Tradice – zemědělství má v této zemi tradici, která sahá hluboko do minulosti, v průřezu mnoha staletí. Kdo z vás měl možnost vycestovat do Maďarska již za socialismu, možná vás upoutaly rozlehlé lány obilí a zejména slunečnic, např. nedaleko města Miskolc. V současné době se tu daří menším rodinným farmám, které si předávají napříč generacemi své vědomosti a zkušenosti.

lán slunečnic

Obrovská rozloha zemědělsky obdělávatelné půdy – na 93 tisících čtverečních kilometrů celkové rozlohy země se podílí zemědělská půda téměř šedesáti procenty a dalších zhruba dvacet procent plochy tvoří les. A z celkového počtu deseti milionů obyvatel (zhruba jako Česko) žije necelá polovina na venkově. Pěstováním ovoce, zeleniny a surovin pro maďarské koření se tu zabývá v celkovém souhrnu přibližně pět set tisíc rodinných farem. Zároveň tu tvoří orná půda z celkové zemědělské plochy více než 80 procent. Z hlediska hrubého domácího produktu HDP je Maďarsko výjimečné mezi ostatními státy EU, zemědělství zaujímá 4,5 procenta, zatímco u jiných zemí EU v průměru jen 1,6 procenta.

venkovské stavení v Maďarsku

Úrodná půda – předpokladem pro úspěch zemědělské produkce je vhodný typ úrodné půdy. Daří se tu vinné révě (Tokajské víno), bramborám, kukuřici, cukrovce, slunečnici, pšenici a z ovoce jablkám, švestkám, melounům či hruškám. Významné jsou i další plodiny, např. cibule, česnek, paprika, okurky a další rostlinné druhy, s nimiž Maďaři mohou konkurovat na trhu s kořením.

Dostatek slunce – vysoké letní teploty a dostatek slunečního svitu je v nížinné oblasti rovněž zásadní k tomu, aby tu vyrostl obrovský počet druhů plodin, z nichž některé zásobují místní trh a jiné putují na export. Dopřejete-li si tedy cokoli vypěstovaného právě zde, budete s velkou pravděpodobností nadmíru spokojeni.