Byznys

Spočítejte si mzdu

Každý z lidí, který je toho aspoň trochu schopen, by si měl vydělat na svoje živobytí. Může přitom třeba podnikat a třeba také jenom chodit někam do práce, ale každopádně by měl dělat něco, co mu zajistí dostatečný přísun finančních prostředků, ze kterých bude následně žít.

Když někdo do práce nastupuje, pochopitelně se kromě jiného zajímá i právě o to, co za zde odvedenou práci dostane. A zaměstnavatel mu musí takovou informaci dát, protože bez povědomí o tom, kolik si tu zaměstnanec vydělá, nelze vůbec doufat v to, že by sem nastoupil.

zloté Polsko

Jenže ona nabízená mzda, kterou se budoucí zaměstnanec dozví, je uvedena coby hrubá mzda. A to ještě ani zdaleka neodpovídá tomu, kolik onen zaměstnanec nakonec skutečně dostane, protože hrubá mzda není tím, co se ocitá ve výplatním sáčku nebo na zaměstnancově účtu.

Než se totiž to, co zaměstnavatel zaměstnanci nabízí, tedy ona už výše zmíněná nabídnutá hrubá mzda, k zaměstnanci dostane, dozná ještě docela výrazných změn. Ona se totiž musí nejprve přepočítat hrubá mzda na čistou, což v praxi znamená, že se z ní musí strhnout určité odvody, které jsou nakázány shůry a kterým se nelze vyhnout. Z hrubé mzdy se strhávají daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění, plus případně i nějaké ty platby související s exekucemi, jež se týkají dotyčného jedince, někdy se to zčásti zkoriguje nějakými slevami na dani a teprve pak vyjde cifra, která se zaměstnanci skutečně vydá.

dvoustovky zloté

A jak si spočítat, kolik peněz z hrubé mzdy nakonec člověk dostane? Nejjednodušší je zavítat na internet a zde využít kalkulačku, která to umí a která člověku po zadání příslušných údajů ukáže, jak se věci mají.

Takto se člověk nejjednodušším způsobem dozví, s kolika penězi bude nakonec skutečně hospodařit. Pokud onu práci vezme. A nehrozí, že by někoho zaskočilo, jak málo mu z oné hrubé mzdy zůstane.