Auto moto

Jak vyřešit problém stále více vozů na silnicích

Asi není třeba říkat, že počet automobilů se neustále zvyšuje. Důvodem je především relativně nižší cena a s tím spojená vyšší dostupnost. To umožňuje rodinám vlastnit i více než jeden vůz, což bylo dříve prakticky nemyslitelné. Tento trend však vede k několika problémům. Tím asi největším je stále se zvyšující počet vozidel na našich silnicích. To vede nejen k častějším dopravním zácpám, ale také k vyššímu počtu dopravních nehod. V jejich důsledku pak umírá na silnicích stále větší množství lidí. Dalším problémem jsou parkovací místa. Těch je samozřejmě omezené množství, což mnohdy vede k tomu, že jsou parkoviště zcela přeplněná. Lidé pak nemají kde zaparkovat, a tak krouží kolem a čekají, až se nějaké místo uvolní.

 

starý typ auta

 

V neposlední řadě je zde potřeba zmínit znečištění ovzduší. Jistě, emisní limity jsou přísnější než dříve, avšak když je vynásobíme počtem vozidel v provozu, kterých je podstatně více než kdysi, pak zjistíme, že se situace příliš nezměnila, a pokud ano, tak spíše k horšímu. Je jasné, že toto vše představuje problém, který je potřeba řešit dříve, než se vymkne z rukou. Bohužel cesty, kterými se vydávají naše vlády, nejsou zrovna ideální. Spočívá totiž ve stavbě nových silnic a rozšiřování stávajících a výstavbě nových a větších parkovišť.

 

moderní vůz

 

Toto jsou však pouze náplasti, nikoliv léčba. Tuto taktiku totiž nelze praktikovat do nekonečna. Dříve či později nám potřebný prostor dojde, a co pak? Nehledě na to, že se kvůli tomu ničí kvalitní orná půda či cenné ekosystémy, což také není ideální. Bohužel jediná cesta, kterou by bylo možné tento problém vyřešit, by byla mezi lidmi velice nepopulární, a tak není divu, že ji žádná z vlád ani nenavrhla. Jde o omezení počtu automobilů na domácnost. Je jasné, že by se to setkalo s velkým odporem, avšak zdá se, že nám v budoucnosti nic jiného nezbude. Otázkou je, zda v té době budeme mít ještě nějakou volnou krajinu.