Zboží

Dilatační plováky do bazénu – pomůcka pro zazimování

Každý zahradní bazén, ať už se jedná o nadzemní, nebo zapuštěný, který nebude v zimě v provozu, je nutné zazimovat. Provedou se nezbytná opatření – mechanická a chemická očista vody, stěn a dna, a částečné vypuštění vody pod hladinu skimmeru. (Voda se nesmí vypustit všechna, tím by mohlo dojít vlivem tlaku okolní zeminy k poškození nádrže.) Voda však uvnitř částečně zamrzá a z tohoto důvodu je nutné vkládat do ní tzv. dilatační plováky do bazénu https://www.chlorito.cz/zimni-dilatacni-plovak-s-dopravou-zdarma-308, které zabrání rozpínání ledu a následnému popraskání skeletu vlivem zvýšeného tlaku zmrzlé vody.dívka s delfínem v bazénu
Plováky jsou naprosto nezbytné zvláště u konstrukcí, které nejsou umístěny pod úrovní země, v nich se led tvoří zvláště při silných mrazech velmi rychle a také je mnohem silnější, čímž se zvyšuje tlakové působení ledové masy. Nadzemní bazén zkrátka okolní zemina neizoluje a působení mrazu je zde vždy nebezpečnější.

Jak vypadá a jak funguje dilatační plovák

Někteří lidé si vypomáhají namísto speciálních plováků prázdnými PET lahvemi, ale ty pouze plavou na hladině a neplní patřičným způsobem funkci plováku. Ten by měl být konstruován tak, že bude udržován ve stabilní svislé poloze neustále pomocí tzv. stabilizátoru, což je spodní část plováku vyplněná pískem nebo betonovou zátkou. Stabilizátor je těžší než voda, plovák převáží a ten v důsledku tvorby ledu nikdy nevyplave na hladinu a zůstane ve vodě svisle „viset“.modrá barva čisté vody v bazénu
Plováky se ve všech bazénech instalují ve více kusech, ty jsou mezi sebou propojeny pomocí háčků v jeden celek a tvoří soustavu rozmístěnou po celé délce a šířce nádrže. Pokládají se do bazénu tak, aby jeho vodní plochu rozdělily přibližně na čtyři díly. V zásadě platí, že na každý metr délky a šířky nádrže by měly být instalovány přibližně dva plováky, takže např. je-li váš bazén obdélníkového tvaru o délkách stran 5 x 3 metry, bude zapotřebí 16 jednotlivých kusů, které položíte do vody v šesti kusech podél kratší strany a v deseti kusech podél delší strany.