S penězi bývají potíže

Nikdo jiný zřejmě neusiluje o to, aby si vydělal dostatek finančních prostředků, tolik, jako soukromí podnikatelé. A to proto, že si tito musí za všech okolností vydělat nejenom na to, aby měli za co žít, ale i na to, aby udrželi svoji firmu v chodu. A žádný ze zaměstnanců nemá tu posledně zmíněnou povinnost, nikdo […]